Życiorys

Małgorzata Grzeszczyk-Mikoda -Dyrektor Przedszkola Motylek 2 i Motylek 3

 

Mama dorosłej Marysi. Jest absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim -kierunek Wychowanie Przedszkolne. Posiada tytuł Nauczyciela Dyplomowanego. Długoletnie oświadczenie zawodowe obejmuje pracę pedagogiczną oraz zarządzanie zarówno przedszkolami publicznymi jak i niepublicznymi. Jest autorką książek edukacyjnych dla dzieci (wyd. Prószyński) oraz licznych publikacji w pismach branżowych.

Wykształcenie:

 • (1987-1993) Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny kierunek Wychowanie Przedszkolne. Dyplom magistra pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego z oceną bardzo dobrą uzyskany w roku 1993.
 • Studia podyplomowe – Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunek Kształcenie Integracyjne.
 • Liczne kursy doskonalenia zawodowego organizowane przez ODN Warszawa, Towarzystwo Pedagogów Klanza, Placówka Oświatowa Pedagog, Studio Animacji Kulturalnej, Fundacja Synapsis.

Tytuł Zawodowy:

 • Nauczyciel Dyplomowany – nr dyplomu 2001 Nr KO.KS.0513/376/01

Praca zawodowa :

 • Dyrektor i współwłaściciel Przedszkola „Różany Ogródek” przy ul Karłowicza 11 w Warszawie
 • Dyrektor i współwłaściciel Przedszkola Motylek II w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 71 i Motylek 3 w Warszawie przy ulicy Usypiskowej 3
 • Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Motylek w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 71A w latach 2006-2009
 • Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie organizacji zajęć przedszkolnych i edukacyjnych dla dzieci, nauki języków obcych, oraz doradztwa w zakresie konsultacji specjalistów, organizacji wypoczynku, oraz organizacji szkoleń i warsztatów.

Ponadto w przeszłości pełniła funkcję Pedagoga przedszkolnego i Zastępcy Dyrektora w Przedszkolu Integracyjnym nr 312 w Warszawie przy ul. Okińskiego 5, prowadziła działalność gospodarczą z zakresu edukacji przedszkolnej „Studio Edukacji Przedszkolnej”oraz współpracowała z wydawnictwem „MAC Edukacja” jako konsultant oraz autor publikacji w piśmie specjalistycznym „Moja Szkoła”.

Publikacje:

 • Artykuły do pisma „Wychowanie w Przedszkolu” (WSiP),
 • Książki „Razem Czytamy” „Razem Piszemy” „Razem z Przyrodą” „Razem Liczymy” wspólnie z A. Golińską ( Wyd. Prószyński i ska),
 • Artykuły do pisma specjalistycznego „ Moja Szkoła”,
 • Publikacje innowacji pedagogicznych Zeszyt Warszawskiego Forum Oświatowego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie).

Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • Nagrody Burmistrza Dzielnicy Ochota za osiągnięcia zawodowe.
 • Udany rozwój działalności w zakresie przygotowywania podręczników edukacyjnych,
 • Ciągłe podnoszenie umiejętności zawodowych zakończone uzyskaniem tytułu Nauczyciela Dyplomowanego,
 • Skuteczne wprowadzenie różnorodnych innowacji pedagogicznych,
 • Prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli dzielnicy Ochota,
 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej w zakresie praktyk studenckich,
 • Prowadzenie warsztatów dla Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych.
 • Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli dotyczących Praw Dziecka .

Serdecznie zapraszamy dzieci od 1,8 roku na zajęcia adaptacyjne
w każdy czwartek  w godz.  10.30-12.00!