Zajęcia z psychologiem organizowane są w naszym przedszkolu dla wszystkich dzieci jeden raz w tygodniu. Po obserwacji w grupach lub na specjalną prośbę rodzica psycholog organizuje indywidualne zajęcia dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia . Natomiast pedagog terapeuta wspólnie z psychologiem organizują zajęcia specjalistyczne ( trening umiejętności społecznych, terapię ręki, terapię pedagogiczną) dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania lub kształcenia specjalnego. W naszym przedszkolu jest również logopeda, który pracuje z dziećmi w grupach raz w tygodniu oraz, w razie potrzeby, indywidualnie wspomagając rozwój ich mowy.

Serdecznie zapraszamy dzieci od 1,8 roku na zajęcia adaptacyjne
w każdy czwartek  w godz.  10.30-12.00!