Zajęcia

Plan dnia

7:30-8:30 Motylku – Dzień dobry!

Czekając na przyjście wszystkich dzieci witamy dzień zabawami stolikowymi i plastycznymi.

8:30-9:00

Wesołe powitanie dnia pełne tańca, muzyki i zabaw

9:00-9:30 Motylku – Smacznego!

Śniadanie

10:00-12:30 Motylki się uczą!

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową oraz zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • gimnastyka korekcyjna
 • rytmika
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia grupowe z logopedą
 • przejażdżki na kucykach

Motylki się bawią

Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacer do parku Szczęśliwickiego.

11:00-11:15

Przekąska owocowo-warzywna

12:30-13:00 Motylku – Smacznego!

Obiad

13:00-13:30 Motylki odpoczywają

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej i bajce czytanej przez nauczycielkę

13:30-15:30

Popołudniowe zajęcia dydaktyczne
Fakultatywne zajęcia do wyboru

 • Capoeira
 • Taniec
 • Balet
 • Plastyka
 • Ceramika
 • Szachy

15:30-16:00 Motylku – Smacznego!

Podwieczorek

16:00-18:00 Motylki się bawią!

 • Swobodne zabawy dzieci
 • Zabawy w ogrodzie
 • Gry stolikowe
 • Zabawy plastyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci od 1,8 roku na zajęcia adaptacyjne
w każdy czwartek  w godz.  10.30-12.00!