Przedszkole Warszawa Ochota

Motylek II

Pierwsze przedszkole językowe

(angielski, hiszpański, francuski)

 

Drodzy Rodzice, opiekunowie!
Serdecznie zapraszamy najmłodsze Dzieci na zajęcia adaptacyjne, które odbywać się będą w środy, w godz. 10:00 – 12:00, oraz czwartki, w godz. 16:00 – 18:00

Serdecznie witamy w naszym Przedszkolu Motylek 2 działającym od 2006 roku w budynku przy ulicy Włodarzewskiej 71 w Warszawie w Dzielnicy Ochota.
Nasze przedszkole, działając na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 159/PN/06 (1), jest nadzorowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydział Oświaty dzielnicy Ochota.
Dyrektorem placówki jest Małgorzata Grzeszczyk-Mikoda.

Misja Przedszkola Motylek2

„W kameralnej atmosferze zaspokajać potrzeby rozwojowe Dzieci przy zapewnieniu wysokiego poziomu edukacji i opieki. Naszym pragnieniem jest, aby Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia w przedszkolu (dużo atrakcyjnych zajęć dodatkowych), ale nie zapominamy, że celem Przedszkola jest także przygotowanie do nauki w szkole. Realizując naszą działalność pedagogiczną utrzymujemy ścisły kontakt z Rodzicami i Opiekunami, aby w jak największym stopniu spełnić ich oczekiwania w zakresie wychowania i edukacji Dzieci.”*
*Fragment wystąpienia Małgorzaty Grzeszczyk-Mikoda Dyrektora naszego Przedszkola na spotkaniu Dyrektorów Placówek Niepublicznych – Warszawa maj 2010 rok.
Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców na spotkanie w celu zaprezentowania pełnej oferty. Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które naszym zdaniem decydują, że Przedszkole Motylek 2 jest atrakcyjnym miejscem zapewniającym najwyższy poziom opieki i wychowania.

1. Zapewniamy najwyższą jakość nadzoru pedagogicznego. Dyrektor Przedszkola jest nauczycielem dyplomowanym. (patrz – CV)

2. Miłe i serdeczne Nauczycielki stale podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe.(patrz-Nasi nauczyciele)

3. Szeroka oferta języków obcych. Angielski 5 razy w tygodniu oraz inne języki obce.

4. Bogaty zastaw zajęć dodatkowych wspierający rozwój Dziecka. (patrz-Zajęcia dodatkowe)

5. Szereg atrakcji i imprez dla dzieci. (patrz – Atrakcje)

6. Pełna współpraca Przedszkola z Rodzicami w całym zakresie opieki w tym uwzględnianie opinii i wniosków Rodziców w działalności naszej placówki.

7. Małe kameralne grupy, doskonałe warunki lokalowe, miły plac zabaw, przyjazne otoczenie, dobry dojazd. (Patrz – Galeria, Patrz – Kontakt)

8. Najwyższej jakości wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych preferencji dietetycznych.

Do zobaczenia w Motylku 2.

Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania z Dyrektorem Placówki tel 691 825 159 lub kierownikiem Panią Marzeną Drapiewską tel 722 078 030.
Zapisy do naszego przedszkola trwają cały rok kalendarzowy, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Serdecznie zapraszamy dzieci od 1,8 roku na zajęcia adaptacyjne
w każdy czwartek  w godz.  10.30-12.00!